Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Een ongeluk zit in een klein hoekje, dat geldt zeker ook op zakelijk gebied. Hierbij kunt u denken aan het uitladen van een auto waarbij u met het materiaal tegen een auto aanloopt, of een klant die langs komt in de showroom en ten val komt. Dit zijn schades die niet te voorzien zijn maar uiteraard wel erg vervelend zijn. Hiervoor kunt u zich verzekeren aan de hand van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Op deze verzekering is meestal ook dekking voor letsel bij personeel tijdens het werk.

Afhankelijk van uw beroep en branche zijn er verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen in omloop, hieronder hebben wij er een aantal omschreven.

Beroepsaansprakelijkheid
Het werk dat u verricht probeert u altijd zo  goed mogelijk te doen, echter is onvermijdelijk dat er soms een fout wordt gemaakt. In sommige gevallen kan dit grote financiële gevolgen hebben, daarom is het belangrijk om uw onderneming te beschermen tegen schadeclaims.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Als bestuurder, commissaris of toezichthouder loopt u het risico om aansprakelijk gesteld te worden voor schade die door u en/of uw medebestuurders zijn veroorzaakt. Dit kan ten koste gaan van uw privévermogen. Deze verzekering dekt de juridische kosten en de uiteindelijke schadevergoeding.

Milieuschade
Deze verzekering dekt de eventuele gevolgen voor het milieu, die door u, uw bedrijf of personeel is veroorzaakt. Deze verzekering dekt de opruiming- en eventueel saneringskosten.

Aanvullende dekkingen:
– WEGAM
Deze dekking biedt aansprakelijkheid voor schade die ontstaat tijdens het gebruik van motorvoertuigen tijdens zakelijk verkeer. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor uw personeel tijdens werktijd.
– Opzicht
Deze dekking biedt aansprakelijkheid voor schade die u toebrengt aan eigendommen van een klant, gerelateerd op werkgebied.
– Inloopschade
Deze dekking biedt aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan voor de ingangsdatum van uw verzekering. Let op! Deze schade mag echter nog niet bij u bekend zijn op het moment van afsluiten verzekering.
Uitloopschade
Deze dekking biedt aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan na beëindiging van de verzekering.