Administratie

Bedrijfsvoering
Een ondernemer houdt graag inzicht in zijn boekhouding om zo goede keuzes te maken en effecten te beoordelen n.a.v. de keuzes die gemaakt zijn. Een boekhouding die goed en correct is bijgehouden verschaft u de cijfers en resultaten die u, als ondernemer, een snel inzicht geven in de financiële positie van uw bedrijf. Hierdoor kunt u inspelen op ontwikkelingen en eventueel uw activiteiten bijsturen.

Belastingdienst
Het bijhouden van een juiste administratie is ook belangrijk voor de belastingdienst.
Het is wettelijk verplicht dat elke onderneming een goede boekhouding bijhoudt en bewaart. De administratie vormt de basis van uw aangiften, de belastingdienst controleert deze. Op elk moment kan de belastingdienst een controle verzoeken om inzicht te krijgen in uw administratie.

Bewaarplicht
Als ondernemer bent u wettelijk verplicht om uw administratie 7 jaar te bewaren.
De belangrijke gegevens die bewaard moeten blijven zijn:
– Grootboek
– Debiteuren- en crediteurenadministratie
– Voorraadadministratie
– In- en verkoopadministratie
– Loonadministratie

De gegevens van onroerende zaken dienen 10 jaar bewaart te blijven, dit in verband met de herzieningstermijn van de aftrek voor onroerende zaken.

De bewaarplicht geldt ook voor uw computerprogramma’s en bestanden. Het is dus belangrijk dat deze programma’s en bestanden klaar staan om gebruikt te worden. Alle gegevens over uw onderneming die u vastlegt op papier of in digitale vorm horen bij uw administratie. Voorbeelden zijn: kasadministratie en kassabonnen, financiële aantekeningen, tussentijds gemaakte controleberekeningen, ontvangen facturen, kopieën van verzonden facturen, bankafschriften, agenda’s, afsprakenboeken en correspondentie.