Bedrijfsbegeleiding

Begeleiding startende ondernemers
Jaarlijks ontstaan er tienduizenden nieuwe ondernemingen in Nederland. De laatste jaren neemt het aantal alleen maar toe. Denk aan de ZZP ‘er. Succes voor de startende ondernemer is niet gegarandeerd, 50% van de gestarte ondernemers zijn na 5 jaar om uiteenlopende redenen niet meer actief als ondernemer.

Voor de start

Voor de start is het noodzakelijk om zich goed te oriënteren. Denk bijvoorbeeld goed na over de rechtsvorm, huisvesting, administratie en vergunningen.

 

Rechtspersoon en natuurlijke personen

Er zijn belangrijke verschillen tussen een rechtspersoon en een onderneming die door u zelf (eventueel samen met anderen) wordt geleid. Veel van de verschillen hebben te maken met de aansprakelijkheid.

 

Starten vanuit een uitkering

Houd er rekening mee dat uw ondernemerschap in bijna alle gevallen gevolgen heeft voor uw uitkering. De uitkering kan worden verlaagd of volledig worden ingetrokken. Als u een uitkering heeft dan moet u aan de uitkeringsinstantie, bijvoorbeeld UWV of de gemeente, melden dat u een onderneming gaat starten.

Inrichten administratie

Om belastingaangifte te kunnen doen, is het nodig om uw administratie goed en overzichtelijk in te richten. Met een overzichtelijke en eenduidige administratie kunt u snel zien hoe uw onderneming ervoor staat. Gegevens ten behoeve van aangiften, rapportages en jaarstukken zijn sneller aan te leveren.

Ben bezig maar nog geen onderneming

Maakt u al kosten of heeft u al tijd in uw onderneming gestoken, voordat u zich heeft gemeld bij de Kamer van Koophandel bewaar dan de bewijsstukken, zoals facturen en een overzicht van de aan de onderneming besteedde uren. Alle kosten gemaakt met de duidelijke bedoeling een onderneming tot stand te brengen zijn aftrekbaar. Houd een registratie bij van de uren aan uw onderneming besteedt. U kunt het aantal uren dat u al voor uw aanmelding als ondernemer, aan uw onderneming besteedt, meetellen voor het minimumaantal benodigde uren voor bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek.

Bedrijfsbegeleiding Burobrederode

Bij Buro Brederode bent u als (beginnend) ondernemer aan het juiste adres. Wij begeleiden u bij het opzetten van uw bedrijf en als partner denken wij mee en adviseren wij bij o.a.:

de keuze van uw ondernemingsvorm en de fiscale consequenties daarvan

het opstellen van een plan voor de inrichting van uw financiële administratie

het aanmelden bij de KvK , belastingdienst en brancheorganisaties

de correspondentie met de belastingdienst

het opstellen van contracten

het kiezen van de juiste verzekeringen

keuze vervoermiddel van de zaak of privé

het adviseren bij het maken van een ondernemingsplan

het aanvragen van een zakelijk krediet en overige financieringen

Heeft u interesse ? Neemt u dan contact met ons op.