Bootverzekering

Een boot kan je veel plezier geven, maar een ongeluk zit in een klein hoekje.
Schade aan de boot, diefstal van bagage of inventaris, uw aansprakelijkheid als schipper, een ongeval. Het is dan ook gebruikelijk om uw pleziervaartuig te verzekeren.

De basisdekking van de bootverzekering:
WA
Deze dekking dekt de schade die u aan anderen toebrengt, opruimings- en bergingskosten en bereddingskosten.

WA + Beperkt Casco
Deze dekking dekt de schade die u aan anderen toebrengt, aanvaring, brand, ontploffing, bliksem, storm, diefstal, opruimings- en bergingskosten en bereddingskosten.

WA + Volledig Casco
Deze dekking dekt de schade die u aan anderen toebrengt, aanvaring, brand, ontploffing, bliksem, storm, diefstal, vandalisme, lekvaren, overspanning, verduistering en joyvaren, vorst, opruimings- en bergingskosten en bereddingskosten.

Tevens is het mogelijk om hierbij nog verhaalsrechtbijstand en ongevallen opvarenden bij te verzekeren.

Bootverzekering