0255-518032 Info@burobrederode.nl

Loonadministratie

De laatste jaren komen er steeds meer regels en wetten op het gebied van de loon- en salarisadministratie. Het voeren van de loon- en salarisadministratie is een waar specialisme geworden dat steeds meer bedrijven uitbesteden. Voor vele sectoren verzorgen wij de loon – en salarisadministratie. Ook zorgen wij ervoor dat uw administratie volledig overeenstemt met alle wettelijke eisen en afspraken binnen CAO’s .

U kunt zelf bepalen welke werkzaamheden u zelf wilt verrichten en welke u door ons kantoor wilt laten verzorgen. U kunt hierbij denken aan het opstellen van contracten, het verzorgen van ziekteverzuimmeldingen en het bijhouden van vakantiedagen.

De standaardwerkzaamheden die wij voor u uitvoeren zijn:

maandelijkse loon- en salarisverwerking.

automatische en tijdige aanpassing van CAO ’s, wetten en overige regelgeving.

verwerking en muteren van de stamgegevens van de werknemer;

verwerking van de loonstroken;

bijhouden cumulatieve gegevens;

registreren van roostervrije en vakantiedagen / uren;

eventueel aanleveren loonjournaalpost voor uw financiële administratie;

periodieke aangifte loonheffing;

aansluitingscontrole loonheffingen;

berekening declaratie kilometervergoeding;

het verzorgen van de jaarloonopgave werknemer per einde kalenderjaar;

verzorgen van pro forma berekeningen

Na het verwerken van de lonen ontvangt u digitaal de salarisstroken alsmede een kopie aangifte loonheffing met de vermelding van het te betalen bedrag aan loonheffing.

Buro Brederode beschikt over up-to-date software om deze aangiften op te stellen. Via een moderne communicatiemodule worden de aangiften rechtstreeks bij de belastingdienst ingediend.

Neem gerust contact op als u geïnteresseerd bent in onze diensten.