Loonadministratie

De laatste jaren komen er steeds meer regels en wetten op het gebied van de loon- en salarisadministratie. Het voeren van de loon- en salarisadministratie is een waar specialisme geworden dat steeds meer bedrijven uitbesteden.

Voor vele sectoren verzorgen wij de loon – en salarisadministratie. Ook zorgen wij ervoor dat uw administratie volledig overeenstemt met alle wettelijke eisen en afspraken binnen CAO’s .

U kunt zelf bepalen welke werkzaamheden u zelf wilt verrichten en welke u door ons kantoor wilt laten verzorgen. U kunt hierbij denken aan het opstellen van contracten, het verzorgen van ziekteverzuimmeldingen en het bijhouden van vakantiedagen.

De standaardwerkzaamheden die wij voor u uitvoeren zijn:

 •           maandelijkse loon- en salarisverwerking.
 •           automatische en tijdige aanpassing van CAO ’s, wetten en overige regelgeving.
 •           verwerking en muteren van de stamgegevens van de werknemer;
 •           verwerking van de loonstroken;
 •           bijhouden cumulatieve gegevens;
 •           registreren van roostervrije en vakantiedagen / uren;
 •           eventueel aanleveren loonjournaalpost voor uw financiële administratie;
 •           periodieke aangifte loonheffing;
 •           aansluitingscontrole loonheffingen;
 •           berekening declaratie kilometervergoeding;
 •           het verzorgen van de jaarloonopgave werknemer per einde kalenderjaar;
 •           verzorgen van pro forma berekeningen

Na het verwerken van de lonen ontvangt u digitaal de salarisstroken alsmede een kopie aangifte loonheffing met de vermelding van het te betalen bedrag aan loonheffing.

Buro Brederode beschikt over up-to-date software om deze aangiften op te stellen. Via een moderne communicatiemodule worden de aangiften rechtstreeks bij de belastingdienst ingediend.

Neem gerust contact op als u geïnteresseerd bent in onze diensten.