Quadverzekering

Een quad wordt gezien als motorrijtuig als zodanig volgens de wet verplicht verzekerd, voor de schade die met dit motorrijtuig kan ontstaan als er mee gereden wordt.

Deze verplichte verzekering wordt in de volksmond genoemd:

WA

De WA verzekering is voluit Wettelijke Aansprakelijkheid, deze dekking vergoedt de schade die met het motorrijtuig veroorzaakt wordt en andere benadeeld.

Deze verzekering is uit te breiden met:

Beperkt Casco of Mini Casco

Deze uitbreiding dekt bij brand, storm, water, diefstal en overstekend wild. Mocht u door deze omstandigheden schade hebben opgelopen aan uw motorrijtuig dan kan dat geclaimd worden op uw eigen verzekering.

Mocht u nog beter verzekerd willen zijn dan kan dat met:

All Risk of Volledig Casco

Deze dekking betekent eigenlijk wat er ook met uw motorrijtuig gebeurd, het wordt betaald, tenzij u niet rijbevoegd bent of onder invloed van drank en /of drugs bent.

Dit zijn de uitbreidingen voor het motorrijtuig zelf. Daarnaast zijn er nog meer mogelijkheden waar u het motorrijtuig en u zelf tegen kunt verzekeren;

Opzittende verzekering

Verzorgd een uitkering bij blijvende invaliditeit, als de bestuurder aansprakelijk is en er blijvend letsel is ontstaan aan de bestuurder en of passagiers.

Verhaalsbijstand

Deze dekking verhaalt voor u de schade aan uw motorrijtuig als de tegenpartij schuldig is en niet mee wil werken. (let op dit geldt alleen voor het motorrijtuig)

Verkeersrechtsbijstand

Hetzelfde als hierboven, maar dan verhalen ze evnetueel ook andere schade dan aan het voertuig en eventueel letsel.

Aanschafwaarde

Met deze dekking geeft de maatschappij een termijn aan waarin zij bij totaal verlies, dus total loss, of diefstal de aantoonbare aanschafwaarde uitkeren.

Nieuwwaarderegeling

Met deze dekking geeft de maatschappij een termijn aan waarin zij bij totaal verlies, dus total loss, of diefstal de op dat moment geldende nieuwprijs van die auto vergoeden.

Let op; bij beide dekkingen hierboven is het mogelijk dat er in de kleine lettertjes staat dat ze wel een afschrijving hanteren op die aanschafwaarde of nieuwwaarderegeling.

Pechhulp

Hiermee kunt u het motorrijtuig, niet zijnde vrachtwagen, verzekeren voor pech en hulp langs de weg.

Accessoires

Dit zijn de aangebrachte wijzigingen aan het motorrijtuig nadat de fabriek het motorrijtuig heeft geleverd.