Quadverzekering

Een Quad wordt gezien als motorrijtuig als zodanig volgens de wet verplicht verzekerd, voor de schade die met dit motorrijtuig kan ontstaan als er mee gereden wordt.

Deze verplichte verzekering wordt in de volksmond genoemd:
WA
De WA verzekering is voluit Wettelijke Aansprakelijkheid, deze dekking vergoedt de schade die met het motorrijtuig veroorzaakt wordt en andere benadeeld.

Deze verzekering is uit te breiden met:
Beperkt Casco of Mini Casco
Deze uitbreiding dekt bij brand, storm, water, diefstal en overstekend wild. Mocht u door deze omstandigheden schade hebben opgelopen aan uw motorrijtuig dan kan dat geclaimd worden op uw eigen verzekering.

Mocht u nog beter verzekerd willen zijn dan kan dat met:
All Risk of Volledig Casco
Deze dekking betekent eigenlijk wat er ook met uw motorrijtuig gebeurd, het wordt betaald, tenzij u niet rijbevoegd bent of onder invloed van drank en /of drugs bent.

Tevens zijn er nog een aantal aanvullende dekkingen voor de Quadverzekering
Opzittende verzekering
Verzorgd een uitkering bij blijvende invaliditeit, als de bestuurder aansprakelijk is en er blijvend letsel is ontstaan aan de bestuurder en of passagiers.

Verhaalrechtsbijstand
Deze dekking verhaalt voor u de schade aan uw motorrijtuig als de tegenpartij schuldig is en niet mee wil werken. (let op dit geldt alleen voor het motorrijtuig)

Verkeersrechtsbijstand
Hetzelfde als hierboven, maar dan verhalen ze evnetueel ook andere schade dan aan het voertuig en eventueel letsel.

Aanschafwaarde
Met deze dekking geeft de maatschappij een termijn aan waarin zij bij totaal verlies, dus total loss, of diefstal de aantoonbare aanschafwaarde uitkeren.

Nieuwwaarderegeling
Met deze dekking geeft de maatschappij een termijn aan waarin zij bij totaal verlies, dus total loss, of diefstal de op dat moment geldende nieuwprijs van die auto vergoeden.

Let op! bij beide dekkingen hierboven is het mogelijk dat er in de kleine lettertjes staat dat ze wel een afschrijving hanteren op die aanschafwaarde of nieuwwaarderegeling.

Pechhulp
Hiermee kunt u het motorrijtuig, niet zijnde vrachtwagen, verzekeren voor pech en hulp langs de weg.

Accessoires
Dit zijn de aangebrachte wijzigingen aan het motorrijtuig nadat de fabriek het motorrijtuig heeft geleverd.