Segwayverzekering

Een Segway valt onder motorvoertuig, en dat betekent dat de Segway verplicht verzekerd moet zijn. Voor de Segway kunt u kiezen uit een WA dekking of WA Casco. De verhaalsrechtbijstand en Ongevallen zijn aanvullende dekkingen.

Segwayverzekering